logo BNP Paribas
Załóż konto
z kartą
otwartą na dzisiaj!
korzystaj aktywnie
i odbierz nawet do
300 zł
Promocja „Premia z kontem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 2500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 25.08.2019 r.
Zaloguj się, aby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Załóż Konto Otwarte na Ciebie
z Kartą Otwartą na Dzisiaj
i weź udział w promocji „Premia z kontem”,
a otrzymasz nawet do:
300zl
Promocja „Premia z kontem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Premia z kontem”

Załóż konto otwarte na Ciebie

i weź udział w promocji!

wez udzial w promocji

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna


Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Premia z kontem” i otrzymać nawet do 300 zł?
grafika
Zarejestruj się w promocji1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 25.08.2019 r.
grafika
Załóż konto
Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej do 31.08.2019 r.
grafika
Aktywnie korzystaj z konta
W każdym z miesięcy: wrzesień – listopad 2019 r. wykonaj Transakcję/e bezgotówkową/e kartą na łączną kwotę min. 300 zł oraz w każdym z miesięcy: wrzesień - listopad 2019 r. otrzymaj Wpływ/y na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł zgodnie z   Regulaminem


1Rejestracji w promocji „Premia z kontem” można dokonać od dnia 30.07.2019 r. do osiągnięcia 2500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 25.08.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Premia z kontem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca ważny dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Kiedy otrzymasz

Nagrodę o wartości 300 zł?
W przypadku spełnienia wszystkich warunków promocji:
  • Pierwszą nagrodę otrzymasz do dnia 31 października 2019 r.,
  • Drugą nagrodę otrzymasz do dnia 31 grudnia 2019 r.

Jak wygląda

proces otwierania konta?
Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.
grafika

Wypełnij
wniosek
Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.
W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.
grafika

Podpisz
umowę
Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.
grafika

Wizyta
Kuriera
Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.
grafika

Korzystaj
aktywnie
Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku.


Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Premia z kontem”?
Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie konta w Promocji „Premia z kontem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.
Czy każdy otwierający konto otrzyma nagrodę w promocji?
Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie premiazkontem.bnpparibasplus.pl, otwarcie konta korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Premia z kontem” warunków.
Jak składać reklamacje?
Napisz do Organizatora Promocji „Premia z kontem”: premiazkontem@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.
Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Premia z kontem” i otrzymać premię kilkukrotnie?
Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Premia z kontem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: premiazkontem@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Premia z kontem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie premiazkontem.bnpparibasplus.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Premia z kontem” trwa do osiągnięcia 2500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 25.08.19 r.

Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 300 zł w ramach Promocji „Premia z kontem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez Uczestnika:

Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 150 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie premiazkontem.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 30.07.2019 r. do osiągnięcia liczby 2500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 25.08.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 30.07.2019 r. do 25.08.2019 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Premia z kontem” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 31.08.2019 r.
(iii) we wrześniu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł
(iv) we wrześniu 2019 r. otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min.1000 zł.

Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 150 zł:

(v) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody
(vi) w każdym z miesięcy: październik-listopad 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł
(vii) w każdym z miesięcy: październik-listopad 2019 r. otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min.1000 zł
(viii) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania Nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających ważny dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, o którym mowa w Regulaminie promocji „Premia z kontem” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!